Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11-CT/Th.U 28/10/2020 Chương trình công tác Thành ủy tháng 11
05-KH/Th.U 28/10/2020 Kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10-TB/Th.U 28/10/2020 Thông báo của BTV Thành ủy giao công việc tháng 11
19-TB/Th.UV 28/10/2020 Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ban xây dựng Đảng phụ trách, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang
73-CĐ/Th.U 22/10/2020 Công điện khắc phục hậu quả sau mưa lụt
66-CĐ/Th.U 09/10/2020 Công điện của BTV Thành ủy về tình hình áp suất, nhiệt đới
62-CV/Th.U 05/10/2020 Chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN năm 2020
14-TB/Th.U 03/10/2020 Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 10 năm 2020
10-CT/Th.U 29/09/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020
01-CT/Th.U 11/09/2020 CHỈ THỊCỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶvề lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
43-CV/Th.U 11/09/2020 Công văn về việc rà soát, tham mưu kiện toàn các BCĐ Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
04- KH/TU 11/09/2020 Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền Thành phố với Nhân dân trên địa bàn lần thứ nhất năm 2020
09-CT/Th.U 31/08/2020 Chương trình công tác tháng 9
06-TB/Th.U 31/08/2020 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 09 năm 2020
01-CT/Th.U 31/08/2020 Lịch Tuần 1 tháng 9
07-CV/Th.U 11/08/2020 Công văn chỉ đạo Về một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian tới
03-CT/Th.U 11/08/2020 Lịch tuần 3 tháng 8/2020
11-CV/Th.U 06/08/2020 Công văn Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
02-QĐ/Th.U 05/08/2020 Quyết định Về việc bổ sung thay thế thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Tĩnh
02-CĐ/Th.U 03/08/2020 Công Điện khẩn về triển khai thực hiện Công điện số 2388-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 554.328
Online: 15