Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1187-CV/Th.U 14/06/2019 Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
114-KH/Th.U 13/06/2019 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
113-KH/Th.U 13/06/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Thành phố với Nhân dân trên địa bàn lần thứ nhất năm 2019
792-QĐ/Th.U 12/06/2019 Kiện toàn các Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phượng, cơ sở
112-KH/Th.U 10/06/2019 KẾ HOẠCH: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCHTW khóa XII; NQ số 35, Chỉ thị 35 và Chỉ thị số 32 của Bộ chính trị
412-TB/Th.U 05/06/2019 Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, BTV Thành ủy trong tháng 6 năm 2019
06-CT/Th.U 31/05/2019 Chương trình công tác tháng 6
1153-CV 27/05/2019 Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25 của BTV Thành ủy về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố
1152-CV/Th.U 24/05/2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
110-KH/Th.U 22/05/2019 KH rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ
1151-CV/Th.U 21/05/2019 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 26 CT/TW của BTV Thành ủy về tăng cuwongf công tác quản lý Nhà nước về đất đai
1149-CĐ/Th.U 18/05/2019 Công điện của BTV Thành ủy về phòng chống dịch tả lợn châu Phi
1144-CV/Th.U 17/05/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
108-KH 06/05/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019
1132-CV/Th.U 04/05/2019 Thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của Thành phố với nhân dân trên địa bàn
106-KH 03/05/2019 Triển khai thực hiện chỉ thị số 28 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
01-CT 25/04/2019 Chương trình công tác Thành ủy tháng 5
401-TB/Th.U 25/04/2019 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, BTV Thành ủy chỉ đạo trong tháng 5 năm 2019
400-TBKL 23/04/2019 KL của Thường trực Thành ủy tại hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các phường, xã Quý I năm 2019
104-KH/Th.U 11/04/2019 Kế hoạch Quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 806, ngày 26/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lộ trình từ nay đến năm 2021; Nghị quyết số 653, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 và Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị.
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 42.102
Online: 32