Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13-CT/Th.U 06/04/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về việc về tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
12-CT/Th.U 05/04/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về việc tăng cường lãnh đạo phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
11-CT/Th.U 05/04/2021 CHỈ THỊ của Ban Thường vụ Thành uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
80-TB/Th.U 01/04/2021 Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 04 năm 2021
07-CT/Th.U 30/03/2021 Chương trình công tác tháng 04 năm 2021
04-CT/Th.U 30/03/2021 Chương trình công tác tháng 4 Thành ủy
1111 29/03/2021 tân dân
202-CV/Th.U 23/03/2021 Công văn về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
193-CV/Th.U 09/03/2021 Công văn thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp của Thành phố với Nhân dân trên địa bàn
02-TB/BTG 08/03/2021 THÔNG BÁO ĐIỂU CHỈNH THỜI GIAN: Ban Tuyên giáo làm việc với Ban Biên tập Cổng thông tin Điện tử Thành phố
189-CV/Th.U 04/03/2021 Công văn về việc nộp Báo cáo quý I năm 2021
190-CV/Th.U 03/03/2021 Công văn Chuẩn bị nội dung giao ban Thường trực Thành ủy với UBMTTQ và các đoàn thể thành phố Quý I năm 2021
13-CT/Th.U 01/03/2021 Chương trình công tác tháng 03 / 2021
73-TB/Th.U 01/03/2021 Thông báo các công việc của BTV, TT Thành ủy tháng 03/2021
16-KH/Th.U 22/02/2021 Kế Hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
70-TB/TH.U 08/02/2021 Thông báo Về việc tổ chức các đoàn đi chúc Tết, tặng quà các cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
15-KH/Th.U 05/02/2021 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021
02-CT/Th.U 29/01/2021 Chương trình Công tác Tháng 2
07-CT/Th.U 26/01/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về việc tăng cường lãnh đạo, thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo
142- QĐ/Th.U 18/01/2021 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Băn Thường vụ Thành ủy năm 2021
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 866.996
Online: 16