Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1373-CV/Th.U 09/12/2019 Đôn đốc đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
1372-CV/Th.U 02/12/2019 Tổng kết hoạt động Đoàn công tác năm 2019
1371-Cv/Th.U 02/12/2019 Đôn đốc chỉ đạo việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
476-TB/Th.U 29/11/2019 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 12 năm 2019
12-CT/Th.U 28/11/2019 Chương trình công tác Tháng 12 năm 2019
124-KH/Th.U 22/11/2019 Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh
1360-CV/Th.U 13/11/2019 Thực hiện Quy định số 76 - QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị
468-TB/Th.U 30/10/2019 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11 năm 2019
467-TB/Th.U 29/10/2019 Phân công dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2019 tại các Khu dân cư tổ chức điểm
11-CT/Th.U 29/10/2019 Chương trình công tác tháng 11
1334-CV 28/10/2019 Tham dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2019
1317-CV/Th.U 25/10/2019 V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của BTV Tỉnh ủy năm 2020
466-TB/Th.U 24/10/2019 Kết luận của BTV Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2018
39-CT/Th.U 24/10/2019 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 - NQ/Th.U ngày 30/10/2017 của BTV Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2021
1310-CV/Th.U 23/10/2019 Rà soát, đánh giá sự sáp nhập xã Thạch Đồng, Thạch Môn
464_TB/Th.U 22/10/2019 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các phường, xã về công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 201
38-CT/Th.U 21/10/2019 Chỉ thị cúa BTV Thành ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại trong hai năm 2020 - 2021
1298-CV/Th.U 11/10/2019 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019
1294-CV/Th,U 07/10/2019 Hướng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng' lần thứ III
462-TB/Th.U 03/10/2019 Thông báo tăng quà Người Cao tuổi trên địa bàn thành phố
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 212.226
Online: 17