Số ký hiệu: 46 - CT/Th.U
Ngày văn bản phát hành 08/05/2023
Người ký: Phan Ngọc Long
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Tệp đính kèm:

46 Chi thi cua BTV Th.U ve SXKDG_ban hành(08.05.2023_16h07p01)_signed_102727.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website