Số ký hiệu: 111 - KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 10/05/2023
Người ký: Phan Ngọc Long
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/Th.U, ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh”

Tệp đính kèm:

111 Kế hoạch sơ kết 1 năm việc thực hiện Chỉ thị số 35 của BTV Thành ủy(11.05.2023_16h29p16)_signed_102427.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website