Số ký hiệu: 103 - KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 16/03/2023
Người ký: Phan Ngọc Long
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu KẾ HOẠCH Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tệp đính kèm:

103 KH sơ kết giữa nhiệm kì 2020_2025(16.03.2023_09h16p53)_signed_092213.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website