Số ký hiệu: 102 - KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 14/03/2023
Người ký: Phan Ngọc Long
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Tệp đính kèm:

102 Trinh ký Ke hoach 80 nam cua BTV Thanh uy (14.03.2023_14h47p10)_signed_092107.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website