Số ký hiệu: 325 - TB/Th.U
Ngày văn bản phát hành 03/11/2022
Người ký: Dương Tất Thắng
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu Của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ban xây dựng Đảng phụ trách, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

Tệp đính kèm:

325 TB phân công các ban phụ trách TCCSĐ 22(03.11.2022_17h25p08)_signed_082808.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website