Số ký hiệu: 74 - KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 16/08/2022
Người ký: Lương Quốc Tuấn
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Tệp đính kèm:

74 KH-hoc-NQ-11-12-cua-tinh (16.08.2022_16h44p32)_signed_093942.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website