Số ký hiệu: 75- KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 16/08/2022
Người ký: Lương Quốc Tuấn
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực:
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”

Tệp đính kèm:

75 KH sơ kết CT 20 BBT về Lịch sử Đảng(16.08.2022_16h55p57)_signed_093728.pdf

Văn bản khác


 Liên kết website