Số ký hiệu: 03 - HD/Th.U
Ngày văn bản phát hành 19/05/2022
Người ký: Lương Quốc Tuấn
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”

Tệp đính kèm:

03 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Tự soi Tự sửa (27.05.2022_11h05p53)_signed_102903.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website