Số ký hiệu: 33 - CT/Th.U
Ngày văn bản phát hành 14/04/2022
Người ký: Dương Tất Thắng
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tệp đính kèm:

33 CHỈ THỊ VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2022(14.04.2022_10h34p51)_signed_074031.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website