Số ký hiệu: 03 - NQ/Th.U
Ngày văn bản phát hành 30/12/2021
Người ký: Dương Tất Thắng
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực:
Trích yếu NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Tệp đính kèm:

03 Nghị quyết Phát triển giáo dục và đào tạo 2021_2025(30.12.2021_14h57p41)_signed_045213.pdf

Văn bản khác


 Liên kết website