Số ký hiệu: 02 - NQ/Th.U
Ngày văn bản phát hành 30/12/2021
Người ký: Dương Tất Thắng
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực:
Trích yếu NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Tệp đính kèm:

02 Nghi quyet nang cao chat luong doi ngu can bo_ban hanh(30.12.2021_14h53p56)_signed_045037.pdf

Văn bản khác


 Liên kết website