Văn bản mới nhất
Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
20 - CT/Th.UCHỈ THỊ của Ban Thường vụ Thành uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 17/08/2021
334 - CĐ/Th.UCÔNG ĐIỆN Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 17/08/2021
178-QĐ/Th.UQuyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn Thành phố 15/04/2021
13-CT/Th.UCHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về việc về tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh06/04/2021
12-CT/Th.UCHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về việc tăng cường lãnh đạo phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 05/04/2021
11-CT/Th.UCHỈ THỊ của Ban Thường vụ Thành uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới 05/04/2021
80-TB/Th.UThông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 04 năm 2021 01/04/2021
07-CT/Th.UChương trình công tác tháng 04 năm 2021 30/03/2021
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
PHÁT THANH THÀNH PHỐ
 Liên kết website