LỊCH CÔNG TÁC

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7.30 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và các đề án triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy. Diểm cầu Thành Ủy
14.30 xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Phương Phương Sở Tài nguyên môi trường Hà Tĩnh.
14.30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý IV Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cục Hải quan Hà Tĩnh
9.15 Dự làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh UBND Tỉnh