Hiến kế xây dựng thành phố Hà Tĩnh

  Ngân hàng ý tưởng

Tên chuyên đề Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh"
Họ tên Lê Minh Hóa
Địa chỉ Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh
Ngày gửi 12/04/2022
Ý tưởng Đặt thùng rác công cộng
Nội dung Để cho Thành phố trở nên Sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn. Đề nghị triển khai lắp đặt thùng rác công cộng trên các tuyến phố chính, khu vực công cộng, đông người qua lại của Thành phố.
Đính kèm
 Liên kết website