Hiến kế xây dựng thành phố Hà Tĩnh

  Ngân hàng ý tưởng

Tên chuyên đề Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh"
Họ tên Nguyễn Thành Duy
Địa chỉ Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh
Ngày gửi 12/04/2022
Ý tưởng Quảng trường trung tâm thành phố với nhiều bồ câu
Nội dung Một trong những nét văn hóa hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố hiện đại, thân thiện. Thành phố nên thả chim bồ câu tại Quảng trường trung tâm.
Đính kèm
 Liên kết website