Hiến kế xây dựng thành phố Hà Tĩnh

  Ngân hàng ý tưởng

Tên chuyên đề Giải pháp nào "làm đẹp" cho thành phố Hà Tĩnh
Họ tên Nguyễn Minh Anh
Địa chỉ TP Hà Tĩnh
Ngày gửi 08/04/2022
Ý tưởng Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
Nội dung Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phát động cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” và ra mắt Quỹ “Hỗ trợ phát triển văn hóa - giáo dục thành phố”. Trong đó, cuộc vận động nhằm tìm ra các giải pháp đột phá, khả thi trong xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đính kèm
 Liên kết website