Hiến kế xây dựng thành phố Hà Tĩnh

Các ý kiến đóng góp về chuyên đề

  • Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

    Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phát động cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” và ra mắt Quỹ “Hỗ trợ phát triển văn hóa - giáo dục thành phố”. Trong đó, cuộc vận động nhằm tìm ra các giải pháp đột phá, khả thi trong xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
    Nguyễn Minh Anh 11:46 08/04/2022
  • Làm cho thành phố trở nên xanh sạch đẹp

    nội dung làm đẹp
    Mr Hoàng 13:00 05/04/2022
 Liên kết website