Tin tiêu điểm
 http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=A20D7340-1513-DC9A-A3D2-666DF2E1C037
/portal/Home/hoi-dap/default.aspx
 /portal/KenhTin/Xay-dung-Nong-thon-moi.aspx
    Người

    Người "thổi hồn" xây dựng NTM ở thôn nghèo nhất xã ven TP Hà Tĩnh

    09/07/2019

    “Mẹ Hoàn” là đại từ đầy sự kính quý mà người dân thôn Trung Tiến – xã Thạch Môn (TP Hà Tĩnh) dùng để gọi bác Trần Thị Thanh Hoàn. Đã 75 tuổi nhưng cựu giáo chức ấy vẫn nhiệt huyết với những phong trào của làng xã. Với những hoạt động của mình, bác Hoàn được ví như "ngọn lửa đượm" nhen lên tinh...

Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Gửi nhận văn bản
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 61.030
Online: 21
°