1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thành phố Hà tĩnh

Địa chỉ          : 72 Phan Đình Phùng – thành phố Hà Tĩnh 

Điện thoại     : 02393.858175

Fax               : 02393. 855902

E-mail          : hdndthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Thường trực HĐND thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Quý

Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 3. Các ban của HĐND thành phố

 Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Đạt

Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức

2

Nguyễn Hữu Nam

Phó ban chuyên trách.

3

Trần Nghị

Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố – Phó ban

4

Trương Đình Dũng

Thành uỷ viên, Phó trưởng ban Tổ chức  - Thành viên

5

Hồ Văn Đại

Thành uỷ viên, Phó trưởng ban Dân vận - Thành viên

6

Trần Thị Phương

Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ - Thành viên

7

Lê Thị Loan

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường Đại Nài - Thành viên

 

  Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Thành

Trưởng ban chuyên trách

2

Nguyễn Đức Danh

Thành uỷ viên, Chánh văn phòng Thành ủy - Phó ban

3


Nguyễn Xuân Long

Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố – Thành viên.

4

Đoàn Thị Diễm Hương

Phó Chánh thanh tra thành phố – Thành viên

5


Nguyễn Sông Hàn

PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ - Thành viên

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 104.555
Online: 25