Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1238-CV/Th.U 21/08/2019 Rà soát, nắm tình hình hoạt động các Đảng bộ, chi bộ Doanh nghiệp
1240-CV/Th.U 21/08/2019 Hoàn chỉnh Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoa XII
08-CT/TH.U 31/07/2019 Chương trình công tác tháng 8
432-TB/Th.U 30/07/2019 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8 năm 2019
18-CV/BCĐDCCS 30/07/2019 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020
431-TB/Th.U 26/07/2019 về việc phân công dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các khu dân cư tổ chức điểm năm 2019
1215-CV/ThU 19/07/2019 Lãnh đạo công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
1213-CV/Th.U 16/07/2019 Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố
1216-CV/Th.U 15/07/2019 Tuyên truyền, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019
1210-CV/Th.U 11/07/2019 quán triệt, tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
1206-CV/Th.U 10/07/2019 Về việc chỉ đạo tập trung xây dựng nông thôn mới
425-TB/Th.U 04/07/2019 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, BTV Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2019
1197-CV/Th.U 01/07/2019 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo
07-CT/Th.U 30/06/2019 Chương trình công tác tháng 7 năm 2019
26/06/2019 Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
1187-CV/Th.U 14/06/2019 Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
114-KH/Th.U 13/06/2019 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
113-KH/Th.U 13/06/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Thành phố với Nhân dân trên địa bàn lần thứ nhất năm 2019
792-QĐ/Th.U 12/06/2019 Kiện toàn các Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phượng, cơ sở
112-KH/Th.U 10/06/2019 KẾ HOẠCH: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCHTW khóa XII; NQ số 35, Chỉ thị 35 và Chỉ thị số 32 của Bộ chính trị
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 104.478
Online: 22