+ Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4/2017 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2017, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày, từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5/2017.
+ THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC HÈ: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ;
+ KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
20/11/2017
Buổi Sáng 7h30 - 11h30 Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với UBND và một số phòng, ban, đơn vị thành phố để nghe báo cáo về việc xây dựng Đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”Hội trường số 1 gác 2 UBND Thành phố Hà Tĩnh
Buổi Chiều
Buổi Tối
  • Đại hội đoàn cơ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2019
  • Đại hội đoàn cơ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2019
  • Đại hội đoàn cơ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2019
  • Đại hội đoàn cơ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2019
  • Đại hội đoàn cơ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2019
  • Đại hội đoàn cơ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2019
  • Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XIX
  • Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XIX (Bất thường)