Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại thành phố Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2019.

TPHT- Chiều ngày 9/01, Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn công tác Ban Thường vụ Tịnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy tại thành phố Hà Tĩnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trịnh Văn Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Các đồng chi trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Năm 2018, đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ tại thành phố Hà Tĩnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giúp thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch năm 2018. 18 thành viên đoàn công tác đã chủ động bám sát địa bàn, tham mưu đề xuất các phương án và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát giúp đỡ các phường xã trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Thông qua các hoạt động Đoàn công tác đã giúp thành phố giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại, khó khăn trong thực tế, đồng thời có kiến nghị, đề xuất hợp lý đối với BTV Tỉnh ủy.

  

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại thành phố như: Một số thành viên chưa dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ đạo cơ sở; Sự phối hợp giữa các thành viên đoàn công tác với cơ sở chưa thực sự nhuần nhuyễn, chặt chẽ; Việc nắm bắt, xử lý thông tin, tình hình đột xuất chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao…

  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, năm 2019 thành phố Hà Tĩnh sẽ tập trung toàn lực để hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đô thị loại II; tập trung chỉ đạo phường Đại Nài, Thạch Qúy đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Thạch Đồng về đích NTM…Vì vậy sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác đối với thành phố là hết sức quan trọng, các thành viên Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy cần bám sát cơ sở, tham gia sinh hoạt với địa phương được phân công phụ trách, tiếp tục tham mưu giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra .