Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
489
Truy cập trong ngày
1.804
Truy cập trong tháng
691.192
Tổng số truy cập
12.122.059

  Lọc văn bản
  Số, ký hiệu:
  Trích yếu:
  Từ ngày:
  đến ngày:
  Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu/File đính kèm
  1722 /UBND - YT 21/07/2017 12:00:00 SA Lương Quốc Tuấn V/v tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue
  06 /CĐ - UBND 24/07/2017 12:00:00 SA Lương Quốc Tuấn V/v triển khai công tác phò n g chống bão số 4
  1751 /UBND - V HTT 25/07/2017 12:00:00 SA Lương Quốc Tuấn V/v t riển khai ứng dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc và theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành
  1805/UBND-VHTT 01/08/2017 12:00:00 SA Lương Quốc Tuấn V/v báo cáo t ình hình ứng d ụng chữ ký số v à gửi nhận văn bản điện tử
  1838/UBND-VP 04/08/2017 12:00:00 SA Lương Quốc Tuấn V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc
  TB123 07/03/2017 12:00:00 SA Hà Văn Trọng Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
  29/KH-UBND 23/02/2017 12:00:00 SA Lương Quốc Tuấn Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
  161/TB-UBND 02/11/2016 12:00:00 SA Hà Văn Trọng THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH NĂM 2016 (LẦN 2)
  2304/QĐ-UBND 02/11/2016 12:00:00 SA Hà Văn Trọng QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2016
  07/2014/Q Đ- UBND 22/09/2014 12:00:00 SA Trần Thế Dũng Quyết định ban hành "quy chế xét tuyển đặc cách các trường mầm non 2014"
  1
  2