Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
460
Truy cập trong ngày
6.902
Truy cập trong tháng
858.539
Tổng số truy cập
13.665.308

  Lọc văn bản
  Số, ký hiệu:
  Trích yếu:
  Từ ngày:
  đến ngày:
  Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu/File đính kèm
  383/KH-HĐND 08/11/2018 12:00:00 SA Nguyễn Văn Quý Chuẩn bị Kỳ họp thứ X - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX
  37/KH-UBND 22/06/2016 12:00:00 SA Tống Thị Quỳnh Hoa KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ GIỮA NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2020
  32/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về việc chuyển mục đích sử dụng năm 2013
  31/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về nhiệm vụ thu-chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư năm 2013
  30/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013
  33/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về bãi bỏ, bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện chính sách an sinh xã hội từ ngân sách thành phố