Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
307
Truy cập trong ngày
416
Truy cập trong tháng
899.631
Tổng số truy cập
14.228.643

  Lọc văn bản
  Số, ký hiệu:
  Trích yếu:
  Từ ngày:
  đến ngày:
  Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu/File đính kèm
  432/KH-HĐND 07/03/2019 12:00:00 SA Tống Thị Quỳnh Hoa Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố tại kỳ họp thứ X HĐND thành phố
  45/NQ-HĐND 28/12/2018 12:00:00 SA Nguyễn Văn Quý Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  423/HĐND 02/01/2019 12:00:00 SA Tống Thị Quỳnh Hoa Thông báo Kết quả kỳ họp thứ X HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  HDND 24/12/2018 12:00:00 SA UBND thành phố Một số báo cáo dự thảo được trình tại kỳ họp 10 HĐND thành phố
  QĐ131818 16/08/2018 12:00:00 SA Hà Văn Trọng Ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2018" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
  383/KH-HĐND 08/11/2018 12:00:00 SA Nguyễn Văn Quý Chuẩn bị Kỳ họp thứ X - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX
  37/KH-UBND 22/06/2016 12:00:00 SA Tống Thị Quỳnh Hoa KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ GIỮA NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2020
  32/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về việc chuyển mục đích sử dụng năm 2013
  31/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về nhiệm vụ thu-chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư năm 2013
  30/2012/NQ-HĐND 25/12/2012 12:00:00 SA Đậu Thị Thuỷ Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013
  1
  2