Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
456
Truy cập trong ngày
6.842
Truy cập trong tháng
858.479
Tổng số truy cập
13.665.248

  • TPHT - Ngày 02/4/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 4 năm 2018. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 11/10/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 3. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 02/02/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 2. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 03/01/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 1 năm 2018. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm: