Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
399
Truy cập trong ngày
914
Truy cập trong tháng
883.778
Tổng số truy cập
13.914.468

  Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
  Cập nhật lúc : 09:28, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  Bước 1. Đại diện Hội đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn chỉnh;

  + Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì viết phiếu hẹn và biên nhận.

  Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng Nội vụ cấp huyện để tham mưu xử lý. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tham mưu văn bản trình Ch tịch UBND cấp huyện ký Quyết định; chuyển Văn thư ban hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo cho Đại diện Hội biết trong thời gian 05 ngày làm việc.

  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả hồ sơ cho Đại diện Hội (theo ngày hẹn).

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị đổi tên hội, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội (bản chính);

  - Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội (bản chính);

  - Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;

  - Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo). Nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ..

  b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính             

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

  - Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

   

   

   

   

  BBT