Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
378
Truy cập trong ngày
879
Truy cập trong tháng
883.743
Tổng số truy cập
13.914.433

  Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
  Cập nhật lúc : 09:26, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  Bước 1. Hội thực hiện việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất gửi nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện một bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn chỉnh;

  + Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì viết phiếu hẹn và biên nhận.

  Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng Nội vụ cấp huyện tham mưu xử lý. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tham mưu văn bản trình Ch tịch UBND cấp huyện ký Quyết định; chuyển Văn thư ban hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo cho các Hội biết trong thời gian 05 ngày làm việc.

  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả hồ sơ cho tổ chức (theo ngày hẹn).

  Cách thức thực hiện

  Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);

  - Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính);

  - Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);

  - Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội;

  - Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội;

  - Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);

  - Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính).

  b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính.             

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị tách hội (Mẫu 10, ban hành Kèm theo Thông tư số                03/2013/TT-BNV  ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).

  - Đơn đề nghị chia hội (Mẫu 11, ban hành Kèm theo Thông tư số                03/2013/TT-BNV  ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).

  - Đơn đề nghị sáp nhập hội (Mẫu 12, ban hành Kèm theo Thông tư số                03/2013/TT-BNV  ngày 16/4/2013 của  Bộ Nội vụ).

  - Đơn đề nghị hợp nhất hội (Mẫu 13, ban hành Kèm theo Thông tư số                03/2013/TT-BNV  ngày 16/4/2013 của  Bộ Nội vụ).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Các hội chia; sáp nhập; hợp nhất (trừ trường hợp tách hội) chấm dứt tồn tại và hoạt động ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện cho phép chia; sáp nhập; hợp nhất hội. Các quyền và nghĩa vụ của hội chia; sáp nhập; hợp nhất được chuyển giao cho các hội mới. Đối với trường hợp tách hội  thì hội tách và hội thành lập mới do tách hội phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

  - Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

   

   

   

   

  BBT