Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
331
Truy cập trong ngày
826
Truy cập trong tháng
883.690
Tổng số truy cập
13.914.380

  Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
  Cập nhật lúc : 09:21, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

   Bước 1. Ban Vận động thành lập hội trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh;

  + Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì viết phiếu hẹn và biên nhận.

  Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng Nội vụ cấp huyện xem xét xử lý. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tham mưu văn bản trình Ch tịch UBND cấp huyện ký Quyết định cho phép thành lập hội; chuyển Văn thư ban hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo cho Ban vận động biết trong thời gian 05 ngày làm việc.

  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả hồ sơ cho Ban vận động thành lập Hội (theo ngày hẹn).

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn xin phép thành lập hội;

  - Dự thảo điều lệ;

  - Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

  - Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;

  - Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;

  - Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

  b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính.             

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị thành lập Hội (Mẫu 4, ban hành Kèm theo Thông tư số           03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

  - Có điều lệ.

  - Có trụ sở.

  - Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện (Hội có phạm vi hoạt động trong có ít nhất mưi công dân, tổ chức trong xã) có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

  - Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

   

   

   

   

  BBT