Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
482
Truy cập trong ngày
1.137
Truy cập trong tháng
884.001
Tổng số truy cập
13.914.691

  Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh)
  Cập nhật lúc : 09:13, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1. Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, tỉnh Hà Tĩnh. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu biên nhận, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

  - Bước 2. Phòng Nội vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản cho chuyển đi và đề nghị Sở Nội vụ giải quyết của UBND cấp huyện.

  - Bước 3. Đến ngày hẹn tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, khi đến phải xuất trình phiếu biên nhận và ký vào sổ theo dõi hồ sơ.

  Trường hợp đến nhận thay thi phải có giấy uỷ quyền (có xác nhận của UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm.

  - Giấy chuyển trợ cấp của UBND cấp xã - nơi chuyển đi (bản chính).

  - Giấy đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ - nơi chuyển đến (bản sao).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Cá nhân       

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  UBND cấp huyện

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Văn chấp thuận.   

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

   

   

   

   

  BBT