Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
455
Truy cập trong ngày
1.266
Truy cập trong tháng
999.989
Tổng số truy cập
14.014.454

  Thủ tục, trình tự xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
  Cập nhật lúc : 15:57, ngày 19/09/2012 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của UBND cấp huyện. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung.

  - Bước 2. Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra, thẩm định hồ sơ tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

  - Bước 3. Đến ngày hẹn, cá nhân nhận kêt quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của UBND câp huyện. Khi đến nhận phải xuất trình phiếu hẹn và ký vào sổ theo dõi hồ sơ.

   Trường hợp đến nhận thay thi phải có giấy uỷ quyền (có xác nhận của UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

              - 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)  (theo mẫu, bản chính).

              - 05 bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) (theo mẫu); trường hợp uỷ quyền cho UBND cấp xã xác nhận, gửi thêm 01 bản CKBVMT (đối với dự án nằm trên 01 huyện); trường hợp dự án nằm trên 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản CKBVMT bằng số lượng các huyện tăng thêm.(bản chính)

              - 01 bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình về đầu tư của dự án.(bản chính hoặc bản sao)

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

  Thời hạn giải quyết

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Hộ gia đình

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

   

  Giấy xác nhận.

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Bản cam kết bảo vệ môi trường – Phụ lục 24, 26.

  - Văn bản đề nghị xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường – Phụ lục 25.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005

  - Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

  - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

  - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường