Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
475
Truy cập trong ngày
1.316
Truy cập trong tháng
1.000.039
Tổng số truy cập
14.014.504

  Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
  Cập nhật lúc : 23:21, ngày 20/12/2016 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của UBND cấp huyện. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì  hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung.

  - Bước 2: Bộ phận Một cửa chuyển Hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét.

  - Bước 3: Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đã thẩm định xuống Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả. Khi đến nhận, tổ chức, cá nhân phải xuất trình phiếu hẹn và ký vào sổ theo dõi hồ sơ.

   Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền và giấy chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung (theo mẫu Phụ lục 5.6);

  - Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức, Cá nhân        

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường hoặc Thông báo về việc chưa xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường.

  Phí, lệ phí

  Không.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Cấu trúc và nội dung của Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu Phụ lục 5.6, ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường.