Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
348
Truy cập trong ngày
1.689
Truy cập trong tháng
884.553
Tổng số truy cập
13.915.243

  Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện
  Cập nhật lúc : 23:16, ngày 20/12/2016 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Nộp hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  - Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

  + Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chưa nhận hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ ngay khi tiếp nhận để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  + Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ (nếu nhận từ Bưu điện thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả với Bưu điện) và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường ngay trong ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận sau 15 (mười lăm) giờ thì chuyển ngay trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

  + Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát về sự hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản trả hồ sơ để Chủ Cơ sở hoàn thiện.

  - Bước 3: Xử lý hồ sơ:

  Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo trình tự sau:

  + Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi Hồ sơ và xin ý kiến bằng văn bản của các phòng chuyên môn gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị), phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế), Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường có thể xin ý kiến của các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực dầu khí, môi trường, phòng cháy chữa cháy (nếu cần thiết).

  + Trường hợp Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung thì phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản yêu cầu Chủ Cơ sở chỉnh sửa Kế hoạch; trường hợp Kế hoạch được thẩm định thông qua không phải chỉnh sửa, bổ sung thì Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu trình UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch.

  Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện xem xét ban hành Quyết định phê duyệt và xác nhận vào bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cơ sở. Phòng Tài nguyên và Môi trường lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp huyện lưu và trả kết quả là 01 Quyết định phê duyệt và 01 bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được UBND cấp huyện xác nhận cho Chủ Cơ sở.

  - Trường hợp Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu không được thông qua thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi Chủ Cơ sở biết.

  - Bước 4. Thông báo kết quả:

     UBND cấp huyện thông báo cho Chủ Cơ sở đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả. Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  -  Văn bản của Chủ Cơ sở đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (01 bản chính);

  - Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (05 bản chính).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  Không quá 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 01 ngày làm việc (trong đó 0,5 ngày làm việc nhận hồ sơ, 0,5 ngày làm việc trả kết quả).

  - Thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  - Thời gian phê duyệt: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức, Cá nhân        

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị), phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế), Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện và có thể xin ý kiến của các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực dầu khí, môi trường, phòng cháy chữa cháy (nếu cần thiết).

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  : Quyết định phê duyệt; Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (đã được UBND cấp huyện xác nhận).

  Phí, lệ phí

  Không.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

  - Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh.