Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
367
Truy cập trong ngày
252
Truy cập trong tháng
1.001.778
Tổng số truy cập
14.016.243

  Trình tự, thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh)
  Cập nhật lúc : 16:00, ngày 26/06/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý theo quy định.

  Bước 3: Phòng Tư pháp chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân theo quy định.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

     - Tờ khai đăng ký việc điều chỉnh hộ tịch (theo MẫuTP/HT-2012-TKĐCHT);

  - Bản chính giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh (không phải Giấy khai sinh);

  - Bản chính và bản sao Giấy khai sinh của người cần điều chỉnh hộ tịch;

              - Trường hợp việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì phải có các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh (như Sổ Hộ khẩu, Giấy CMND, các loại văn bằng, chứng chỉ…);

  - Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký;

  (Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên).

  (Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu và không phải chứng thực)b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

          Trong buổi làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

          

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tư pháp, UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Bản chính các giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh.

  Phí, lệ phí

  22.000 đồng/lần 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh) (Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT). 

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không. 

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch;

  - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

  - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

  - Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

  - Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.