Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
395
Truy cập trong ngày
1.118
Truy cập trong tháng
999.841
Tổng số truy cập
14.014.306

  Trình tự, thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
  Cập nhật lúc : 15:51, ngày 26/06/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

     Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý theo quy định.

     Bước 3: Phòng Tư pháp chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân theo quy định.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

  - Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

  b) Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

  Thời hạn giải quyết

          Trong buổi làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

          

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tư pháp, UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy tờ, văn bản đã chứng thực.

  Phí, lệ phí

  10.000 đồng/trường hợp.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không. 

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Người yêu cầu chứng thực phải nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

  - Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào không thuộc các trường hợp sau:

  + Có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân;

  + Có nội dung là hợp đồng, giao dịch (trừ trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền mà việc ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản).

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

     - Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định bổ sung, điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách trên địa bàn tỉnh.