Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
466
Truy cập trong ngày
1.287
Truy cập trong tháng
1.000.010
Tổng số truy cập
14.014.475

  Thủ tục Xác định lại giới tính
  Cập nhật lúc : 11:06, ngày 27/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

     Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý theo quy định. Cán bộ Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc xác định lại giới tính, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký.

     Bước 3: Phòng Tư pháp chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân theo quy định.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Tờ khai đăng ký việc xác định lại giới tính (theo Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT);

  - Bản chính và bản sao Giấy khai sinh của người cần xác định lại giới tính;

  - Bản sao các các giấy tờ liên quan của người cần xác định lại giới tính để làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính, gồm: Sổ hộ khẩu; Giấy CMND; các loại văn bằng, chứng chỉ …;

  - Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính;

   - Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký;

  - Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

  (Trong trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu và không phải chứng thực)

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

           Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

          

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tư pháp, UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định về việc xác định lại giới tính.

  Phí, lệ phí

  22.000 đồng/lần. 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT)

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Việc xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch;

  - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

  - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

  - Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

  - Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

   

  BBT