Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
321
Truy cập trong ngày
1.600
Truy cập trong tháng
884.464
Tổng số truy cập
13.915.154

  Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị.
  Cập nhật lúc : 15:04, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

  - Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

  - Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ


  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Tờ trình đề nghị thẩm định;

  - Thuyết minh tổng hợp;

   - Hồ sơ bản vẽ bao gồm:

  + Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

  + Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

  + Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

  + Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

  + Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

  + Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

  + Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

  + Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

  + Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ, 01 bản vẽ thu nhỏ in màu; sau khi có kết quả thẩm định Chủ đầu tư phải nộp thêm tối thiểu 07 bộ (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định) để đóng dấu thẩm định, phê duyệt.

  Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  cá nhân. 

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Kết quả của việc thực hiện TTHC


  Văn bản kết quả thẩm định đồ án quy hoạch; quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

                            

  Phí, lệ phí

  Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng:

                                                                                      

  Đơn vị tính tỷ lệ %

  TT

  Chi phí lập đồ án quy hoạch

  (triệu đồng)

  ≤200

  500

  700

  1.000

  2.000

  5.000

  7.000

  ≥10.000

  2

  Thẩm định đồ án quy hoạch (tỷ lệ%)

  11,2

  8,8

  7,6

  6,8

  4,8

  3,4

  2,8

  2,4

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

             Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Quy hoạch khu dân cư đô thị có quy mô dưới 3ha đối với thị trấn, dưới 5ha đối với thành phố, thị xã; quy hoạch điểm dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và đề án phát triển quỹ đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  - Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

  - Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

  - Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

  - Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

  - Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

  - Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  - Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

   

   

   

   

  BBT