Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
342
Truy cập trong ngày
1.623
Truy cập trong tháng
884.487
Tổng số truy cập
13.915.177

  Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án
  Cập nhật lúc : 15:33, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Thứ 3, 5 hàng tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Công dân có yêu cầu Cải chính hộ tịch nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố. Cán bộ công chức kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

  - Bước 2: Chuyển hồ sơ tới Phòng Tư pháp UBND Thành phố để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cán bộ phòng Tư pháp nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo Quyết định về việc Cải chính hộ tịch và ký xác nhận vào phần dưới nội dung Quyết định, sau đó trình Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký.

            - Bước 3: Cán bộ Phòng Tư pháp đóng dấu và chuyển Quyết định đã ký cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố để trả cho công dân.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;

  - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất dự án, tỷ lệ 1/500;

  - Quyết định cho phép khảo sát lập quy hoạch.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ; sau khi có kết quả thẩm định Chủ đầu tư phải nộp thêm tối thiểu 07 bộ (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định) để đóng dấu thẩm định, phê duyệt.

  Thời hạn giải quyết

   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Văn bản kết quả thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được phê duyệt.

  Phí, lệ phí

  Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng:

                                                                                                   Đơn vị tính tỷ lệ %

   

  TT

  Chi phí lập đồ án quy hoạch

  (triệu đồng)

  ≤200

  500

  700

  1.000

  2.000

  5.000

  7.000

  ≥10.000

  1

  Thẩm định đồ án quy hoạch (tỷ lệ%)

  11,2

  8,8

  7,6

  6,8

  4,8

  3,4

  2,8

  2,4

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Các dự án có quy mô dưới 5ha nằm trong khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án do cá nhân làm chủ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có quy mô dưới 5ha, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và quy hoạch ngành liên quan.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

  - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 20/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

  - Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

  - Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

  - Căn cứ Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

  - Căn cứ Quyết định 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

  - Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh./. 

   

  BBT