Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
474
Truy cập trong ngày
72
Truy cập trong tháng
918.075
Tổng số truy cập
12.480.198

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
  Cập nhật lúc : 14:36, ngày 27/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Thứ 2, 4, 6 trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép, giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung.

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

     - Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

            - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

              - Qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục số 33, kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT).

  - Bn sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

  - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

  -  Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy phép

  Phí, lệ phí

  a) Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu:

   - Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

  - Đối với các khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

   b) Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu:

  - Đối với khu vực thành phố, thị xã: 200.000 đồng/giấy phép.

  - Đối với các khu vực các huyện: 100.000 đồng/giấy phép.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu theo mẫu Phụ lục 33, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

  - Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 11/12/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

  - Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

  - Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

   

   

  BBT