Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
455
Truy cập trong ngày
42
Truy cập trong tháng
918.045
Tổng số truy cập
12.480.168

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  Cập nhật lúc : 14:33, ngày 27/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

     - Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

   - Qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 50 đính kèm).

  - Bản sao Giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cấp.

  - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

  Phí, lệ phí

  a) Mức phí thẩm định kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:

  - Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

  - Đối với khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

  b) Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:

  - Đối với khu vực thành phố, thị xã: 200.000 đồng/giấy phép.

  - Đối với khu vực các huyện: 100.000 đồng/giấy phép.      

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu Phụ lục 50, ban hành kèm theo, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

  - Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định.

  - Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03m2 trở lên.

  - Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá.

  - Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

  - Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

  - Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

  - Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

   

   

  BBT