Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
444
Truy cập trong ngày
29
Truy cập trong tháng
918.032
Tổng số truy cập
12.480.155

  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
  Cập nhật lúc : 07:36, ngày 20/12/2016 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1. Các cơ sở công nghiệp nông thôn chuẩn bị hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ.

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

  - Bước 2. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

  - Bước 3: Đến hẹn, các cơ sở công nghiệp nông thôn đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  - Qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ

   

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (theo Phụ lục số 01)

  -Bản thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo Phụ lục số 02)

  - 03 ảnh màu của sản phẩm, kích cỡ tối thiểu (10x15)cm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống).

  - Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

  Cơ quan thực hiện TTHC

  UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

  Phí, lệ phí

  không   

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 26/2014/ TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương đính kèm sau thủ tục.

  - Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 26/2014/ TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương đính kèm sau thủ tục.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

   Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, cụ thể:

  - Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm).

  - Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

  - Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

  - Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

  - Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

  + Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất.

  + Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường.

  + Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ.

  + Tiêu chí khác.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

  - Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

  - Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

  - Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các quy định cụ thể khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.