Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
466
Truy cập trong ngày
60
Truy cập trong tháng
918.063
Tổng số truy cập
12.480.186

  Cấp lại Giấy phép sản xuất sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
  Cập nhật lúc : 07:37, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Thứ 2, 4, 6 trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

     - Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  - Qua đường bưu điện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu Phụ lục 12 đính kèm).

  - Bản gốc hoặc bản sao giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp (nếu có).

  b)  Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   UBND Thành phố

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy phép.

  Phí, lệ phí

  - Đối với khu vực thành phố, thị xã: 200.000 đồng/giấy phép.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu Phụ lục 12, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Là các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công.

     - Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

  - Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

  - Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

   

  BBT