Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
351
Truy cập trong ngày
1.753
Truy cập trong tháng
884.617
Tổng số truy cập
13.915.307

  Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo; gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
  Cập nhật lúc : 15:58, ngày 19/09/2012 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Cán bộ chính sách cấp xã lập đầy đ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

  + Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đ giải quyết theo quy định.  

  - Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đ điều kiện, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo; nếu không đ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêulý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cán bộ chính sách cấp xã.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

      * Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng đối với trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo.

  - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của trưởng thôn/xóm và UBND cấp xã.

  - Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;

  - Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã;

  - Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;

  - Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.

  - Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển đối tượng về gia đình hoặc nhà xã hội (trường hợp đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội chuyển về gia đình)

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  * Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

  - Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi;

  - Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi;

  - Sơ yếu lý lịch của trẻ em được nhận nuôi;

  - Sơ yếu lý lịch và bản sao chứng minh thư nhân dânối với cá nhân nhận nuôi) hoặc Bản sao giấy đăng ký kết hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồngối với gia đình nhận nuôi)

  - Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã;

  - Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;

  - Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        


  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính hưởng trợ cấp xã hội

  Phí, lệ phí

  Không  thu

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội : theo mẫu số 01

  - Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi :theo mẫu số 03

  - Biên bản xét duyệt của UBND phường, xã :theo mẫu số 04

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

  - Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;

  - Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT - BLĐTBXH- BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

  BBT