Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
439
Truy cập trong ngày
1.234
Truy cập trong tháng
999.957
Tổng số truy cập
14.014.422

  Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
  Cập nhật lúc : 16:06, ngày 23/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày  trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Cán bộ chính sách cấp xã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

  + Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết theo quy định.          

  - Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đ điều kiện, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý, hoặc có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết (đối với trường hợp vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý); nếu không đ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cán bộ chính sách cấp xã.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

  Thành phần hồ sơ

  - Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo mẫu;

  - Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu;

  - Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);

  - Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng;

  - Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp.

  b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

  Thời hạn giải quyết

  Văn bản không quy định.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  cá nhân. 

       tổ chức.

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo mẫu số 8;

  - Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu số 1a, 1b, 1d, 1đ. 

   (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BBT