Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
383
Truy cập trong ngày
1.106
Truy cập trong tháng
999.829
Tổng số truy cập
14.014.294

  Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
  Cập nhật lúc : 16:02, ngày 23/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày  trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Cán bộ chính sách cấp xã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

  + Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết theo quy định.          

  - Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đ điều kiện, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý, hoặc có văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết (đối với trường hợp vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý); nếu không đ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cán bộ chính sách cấp xã.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

  Thành phần hồ sơ

  - Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo mẫu;

  - Sơ yếu lý lịch của đối tượng theo mẫu;

  - Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu;

  - Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

  - Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;

  - Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật;

  - Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt;

  - Giấy tờ liên quan khác (nếu có);

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  cá nhân. 

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo mẫu số 8;

  - Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 9;

  - Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu số 1a, 1b, 1d, 1đ;

  - Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã theo mẫu số 10.

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  - Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

  - Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

  - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

   

   

   

  BBT