Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
401
Truy cập trong ngày
1.161
Truy cập trong tháng
999.884
Tổng số truy cập
14.014.349

  Trợ cấp đột xuất
  Cập nhật lúc : 15:36, ngày 23/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày  trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Cán bộ chính sách cấp xã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

  + Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết theo quy định.          

  - Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đ điều kiện, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định trợ cấp đột xuất; nếu không đ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cán bộ chính sách cấp xã.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  * Hỗ trợ lương thực:

  - Biên bản của trưởng thôn họp với các tổ chức có liên quan trong thôn gửi Chủ tịch UBND xã;

  - Danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu;

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính).

  * Hỗ trợ người bị thương nặng:

  - Biên bản của trưởng thôn họp với các tổ chức có liên quan trong thôn gửi Chủ tịch UBND cấp xã;

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách người bị thương.

  * Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

  - Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu;

  - Biên bản của trưởng thôn họp với các tổ chức có liên quan trong thôn gửi Chủ tịch UBND cấp xã;

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  cá nhân. 

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hỗ trợ.

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu số 5a, 5b;

  - Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu số 7.

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

   

   

   

   

   

   

   

   

  BBT