Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
393
Truy cập trong ngày
903
Truy cập trong tháng
883.767
Tổng số truy cập
13.914.457

  Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
  Cập nhật lúc : 15:27, ngày 23/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày  trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Cán bộ chính sách cấp xã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

  + Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết theo quy định.          

  - Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đ điều kiện, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng; nếu không đ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cán bộ chính sách cấp xã.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  * Đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng:

  - Tờ khai của đối tượng theo mẫu;

  - Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã);

  - Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em, con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con;

  - Bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật;

  - Giấy xác nhận mang thai của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quyết định của Bộ Y tế, bản sao giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

  - Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;

  - Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu số 4 đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  * Đối tượng điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

  - Văn bản kiến nghị của đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan về việc đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng;

  - Văn bản đ nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  cá nhân. 

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC


  Quyết định hành chính hưởng trợ cấp xã hội.

                           

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, ;

  - Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu số 4.

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2014).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  - Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

  - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BBT