Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
379
Truy cập trong ngày
875
Truy cập trong tháng
883.739
Tổng số truy cập
13.914.429

  Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi; người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.
  Cập nhật lúc : 07:53, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  * Hồ sơ giải quyết chế trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

  - Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của UBND cấp xã.

  - Bản sao CMND hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

  - Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã;

  - Bản sao Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia đình (trường hợp người cao tuổi ở cơ sở bảo trợ xã hội chuyển về địa phương)

   - Văn bản đề nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  * Hồ sơ thực hiện trợ cấp đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người chăm sóc tại cộng đồng;

  - Tờ khai thông tin của người cao tuổi.

  - Bản sao CMND hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

  - Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã;

  - Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi có ý kiến đồng ý của người cao tuổi hoặc người giám hộ người cao tuổi và xác nhận của UBND cấp xã.

  - Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc có xác nhận của UBND cấp xã.

  - Văn bản đề nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  b. Số lượng hồ sơ: 01bộ)

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Tờ khai đăng ký việc cải chính hộ tịch (Theo mẫu);

  - Bản chính Giấy khai sinh;

  - Bản sao chứng minh nhân dân;

  - Bản sao sổ hộ khẩu;

  - Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ liên quan.

  (Trong trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

  b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

   

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính hưởng trợ cấp xã hội.

  Phí, lệ phí

  không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Tờ khai thông tin người cao tuổi  : theo mẫu số 01

  - Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi: theo mẫu số 02    

  - Biên bản xét duyệt của UBND phường, xã :theo mẫu số 4

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch;

  - Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

  - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch;

  - Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

  - Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mức thu một số phí, lệ phí, bãi bỏ qui định phụ thu sản phẩm Titan trên địa bàn tỉnh.

   

  BBT