Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
350
Truy cập trong ngày
1.631
Truy cập trong tháng
884.495
Tổng số truy cập
13.915.185

  Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã
  Cập nhật lúc : 08:36, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  a) Bước 1: Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi dự kiến đặt trụ sở chính. Cán bộ phụ trách có nhiệm vụ:

  - Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bn sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

  Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

  - Kiểm tra danh mục hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi giấy biên nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 và trao cho người nộp hồ sơ.

  - Cơ quan đăng ký hợp tác xã không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ được pháp luật quy định. Hợp tác xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực về những nội dung đã kê khai trong hồ sơ.

  b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

  c) Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua thư điện tử.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần:

  - Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã ;

  - Điều lệ;

  -Phương án sản xuất kinh doanh;

  - Danh sách hợp tác xã thành viên;

  -Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;

  - Nghị quyết Hội nghị thành lập.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

       

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy chứng nhận.

  Phí, lệ phí

  100.000 đồng/lần cấp.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

  - Hồ sơ đăng ký theo quy định tại mục 1.3;

  - Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định;

  - Có Trụ sở chính được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

  - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  BBT