Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
398
Truy cập trong ngày
1.132
Truy cập trong tháng
999.855
Tổng số truy cập
14.014.320

  Thủ tục, trình tự Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư.
  Cập nhật lúc : 08:26, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho.

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

     - Bước 3: Đến hẹn, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

              - Tờ trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (theo mẫu);

              - Thuyết minh, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình, tổng dự toán, báo cáo khảo sát địa chất, địa hình (nếu có) đã thẩm tra;

              - Báo cáo kết quả thẩm tra bản vẽ thi công, tổng dự toán.

              b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

       

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Phê duyệt.

  Phí, lệ phí

  - Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

  +  Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

  =

  Tổng mức đầu tư

  được phê duyệt

  x

  Mức thu

   

  BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KT - KT XÂY DỰNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính)

   

  Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)

  <15

  Tỷ lệ %

  0,0190

   

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD;

  - Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu Phụ lục số 3, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

              - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

              - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

              - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

                  - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

              - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   

  BBT